BIEBOS

Bibliotheek op school (BOS)

De leerlingen kunnen de catalogus van de BieBos raadplegen via  https://dehavelt.auralibrary.nl/auraicx.aspx .

De link voor docenten en vrijwilligers: https://dehavelt.auralibrary.nl

De in oktober 2014 geopende schoolbibliotheek heet BieBos. Alle kinderen hebben thuis een bibliotheekpas. Op school is de bibliotheekpas niet nodig (er is een kopie aanwezig). Met de bibliotheekpas kunnen de kinderen ook boeken lenen bij andere vestigingen van de Lage Beemden. Boeken die geleend zijn in de BieBos kunnen tevens bij deze andere vestigingen worden ingeleverd. Naast deze schoolbibliotheek onderhoudt De Havelt ook andere warme contacten met De Lage Beemden. Zo worden er leesprojecten op school gedaan, levert de bibliotheek expertise in de begeleiding van leerkrachten en wordt twee jaarlijks de leesmonitor afgenomen.

De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan iedere week in kleine groepjes onder begeleiding naar de BIEBOS en kunnen twee boeken voor thuis lenen. De kinderen van groep 4 en 5 lenen op maandag twee boeken voor in de klas en kunnen op donderdag twee boeken voor thuis lenen. De kinderen van groep 6-7-8 lenen op gezette tijden vier boeken (twee voor in de klas en twee voor thuis). De uitleentermijn is 3 weken.