Van 0 tot 13 jaar

Kinderen kunnen bij ons al vanaf dat ze drie maanden oud zijn terecht in de opvang. Ze zijn dus al vanaf een heel vroeg moment in hun leven bij ons in beeld. Kinderen uit de opvang doen veel activiteiten samen met groep 1 en 2. Denk aan samen buitenspelen, gymmen of werklessen volgen. Op die manier is de stap van opvang naar onderwijs zo klein mogelijk. Kinderen kennen het gebouw al als ze naar groep 1 gaan. Ook zijn de leerkrachten dan geen nieuwe gezichten meer. Ze moeten alleen 'een deurtje verder'.

We noemen de kleine stap van opvang naar onderwijs een doorlopende leerlijn. Programma's van de opvang en het onderwijs zijn inhoudelijk dus op elkaar afgestemd. Dat zorgt voor een gestructureerde en samenhangende aanpak, waarbij kinderen stapsgewijs en geleidelijk hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen.