Kernwaarden

Onze kernwaarden 

Op Kindcentrum De Havelt willen wij op de eerste plaats dat alle kinderen een veilige en fijne plek bieden om samen te spelen en te leren. Onze kinderen zijn onze focus, maar daarnaast willen wij ook dat alle andere betrokkenen:  ouders, medewerkers en evt. derden zich betrokken en respectvol benaderd voelen. Dit door samen te werken aan de ontwikkeling van onze kinderen in een open en veilige speel-, leer- en werkomgeving. Een omgeving waarin we een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor onze kinderen en eenieders persoonlijke ontwikkeling, succes en welbevinden.  

Onze drie kernwaarden zijn toegespitst op de omgang met de kinderen en het handelen van onze medewerkers. Waar mogelijk eveneens van toepassing in onze contacten en samenwerking met  ouders en externen. 

Zicht op kind  
Het kind staat centraal. Wij willen onze kinderen leren kennen. Wat beweegt hen? Wat betekenen hun handelingen? Wat is hun boodschap? 

Betrokkenheid en eigenaarschap staat bij ons hoog in het vaandel. Leer en probeer. Vanuit positieve ontwikkelingsmogelijkheden en succeservaringen krijgt ieder kind de kans zijn of haar eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij volgen wij de ontwikkelingen van het kind en willen we opbrengstgericht het beste in hen naar boven halen. 

Kansrijk samenwerken 
Vanuit kansrijk samenwerken op alle vlakken binnen en buiten ons kindcentrum gaan wij op zoek naar overeenkomstige doelen en willen we elkaars kwaliteiten benutten. Wij geloven in kansrijk combineren en het aangrijpen van kansen. Dit doen wij door elkaar op te zoeken en in gesprek te blijven. 

Creatief en kritisch denken 
Wij gaan uit van denken in oplossingen. Via ontdekkend en onderzoekend spelen en leren willen wij de kinderen inspireren tot geweldige ervaringen. Hierbij stimuleren wij moed en durf. 

Creativiteit zien wij als het proces wat vanuit eigen gedachten en gevoel vorm geeft aan onze fantasie. Ontdek en onderzoek mogelijkheden, het is overal en altijd goed. 

Middels kritisch denken begeleiden wij onze kinderen naar volwassen wereldburgers, die vanuit eigen normen, waarde en onderzoek de juiste keuze kunnen maken.