Algemene informatie

Peuterwerk en dagopvang
In het kindcentrum wordt dagopvang en peuterwerk aangeboden in de combinatiegroep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderen van de dagopvang en het peuterwerk krijgen een gezamenlijk aanbod. Natuurlijk is basisschool de Havelt hierbij betrokken om zo spelen, ontwikkelen, leren en opvang goed op elkaar aan te laten sluiten.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen bij ons een fijne tijd hebben. We willen een plek zijn waar kinderen volop de ruimte en gelegenheid krijgen om te experimenteren en te ontdekken. Daarnaast vinden we het een sterk punt van onze groep dat alle kinderen uit Handel bij ons terecht kunnen, zowel voor het peuterwerk als de opvang. Deze locatie is daarmee een belangrijke ontmoetingsplek van waaruit kinderen later naar de basisschool gaan. Een leuke bijkomstigheid is het contact wat ouders met elkaar kunnen krijgen door het terugkerende bezoek aan de combinatiegroep. Omdat de kinderen op vaste tijden de combinatiegroep bezoeken ontmoeten zij daar dezelfde pedagogisch medewerkers en kinderen. Dit is een fijne basis om contacten op te bouwen, rekening te leren houden met elkaar en vertrouwen te hebben in de wereld om hen heen. De basis van onze dienstverlening is spelen en ontwikkelen. Voor het spelen en ontwikkelen werken wij op de dagopvang op dezelfde manier als bij het peuterwerk. Onder spelen en ontwikkelen verstaan wij spelenderwijs werken aan ontwikkeling. Dit doen we op basis van thema's die voor kinderen actueel zijn, bijvoorbeeld ziek zijn, familie of vakantie. Ook is er tijd en aandacht voor kinderen die net dat beetje extra nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met een taalachterstand. Wij werken met VVE programma Uk en Puk waardoor een doorgaande lijn gewaarborgd blijft.

Omdat wij bij het peuterwerk een gestructureerd speel- en ontwikkelingsprogramma aanbieden (VVE), is het belangrijk dat de peuters minimaal 2 dagdelen naar het peuterwerk komen. Men geeft zelf een voorkeur aan. Wij komen zoveel mogelijk aan de wensen van de ouders tegemoet. Ouders geven altijd een 2e of 3e voorkeur aan.
Alle kinderen van de dagopvang van 0 tot 4 jaar kunnen 52 weken per jaar bij ons terecht, de kinderen van het peuterwerk zijn tijdens de schoolvakanties vrij.