Algemene informatie

Buitenschoolse opvang

 
Buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang bieden we opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd, in vakanties en op studiedagen.
De kinderen worden begeleidt door enthousiaste pedagogisch medewerkers.
Er is veel aandacht voor het contact met ouders. Dagelijks is er uiteraard even contact met het halen en brengen. Daarnaast zijn er jaarlijks oudergesprekken.

Werkwijze:
We zorgen voor gezonde voeding, voor een leuk en gevarieerd activiteitenprogramma en voor vele uurtjes lekker buitenspelen.

We vinden het heel belangrijk dat de tijd na schooltijd echt vrije tijd is. Kinderen mogen daarom zelf kiezen. Lekker samen spelen of liever even alleen? Mee doen met leuke activiteiten of zelf iets bedenken? Binnen een spelletje doen of lekker naar buiten? Kinderen mogen zichzelf zijn en leren rekening te houden met en respect te hebben voor elkaar.

We vinden het belangrijk dat er een gezellige sfeer is in de groep, waarin kinderen zich thuis voelen.
We bieden een breed aanbod van activiteiten, die kinderen prikkelen om hun interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We werken met verschillende thema's: Koken - Sport & Spel - Techniek & Kunst - Drama & Theater - Muziek & Dans en Natuur. Liever binnen een spelletje spelen of lekker buiten voetballen? Uiteraard kan en mag dat ook.

Ook tijdens de vakanties en studiedagen bieden de pedagogisch medewerkers een gevarieerd programma.
 
Openingstijden:
De buitenschoolse opvang is voorschools geopend van 7.30 tot 8.30 uur. Verlenging is mogelijk vanaf 7.00 uur. Naschools zijn we geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.45-18.30 uur.
In vakantieweken zijn we geopend van 7.30-18.30 uur. Verlenging is mogelijk vanaf 7.00 uur. Je kunt kiezen voor een halve dag tot of vanaf 13.00.

Je kunt kiezen uit verschillende pakketten, voor meer informatie kun je terecht bij de pedagogisch medewerksters.

Meer weten?
Meer informatie over onze buitenschoolse opvang vind je in onze folder bso.